Programvare for forskere og medisinsk personell

Introduksjon

Ledidi Prjcts er en komplett programvareløsning for klinisk forskning og kvalitetssikring.
Dataregistrering, analyse og produksjon av grafiske presentasjoner, prosjektadministrasjon - alt i et intuitivt og brukervennlig grensesnitt. Prjcts er alt du trenger - for små og store prosjekter - og støtter multisenterstudier og PROM.

Klinisk forskning

Registre for små lokale og store internasjonale studier designes i løpet av minutter – og rollene til de ulike medarbeiderne styres av prosjektleder.
Analyser, statistikk og grafisk presentasjon av resultatene gjøres uten at rådataene må reorganiseres og alle prosjektdeltagerne kan fortløpende utføre analyser av alle dataene - eller bare de dataene de er gitt tilgang til av prosjektleder.
Alt i en intuitiv løsning uten behov for kurs eller opplæring.

Forskningsledelse og støtte

Det finnes idag ingen egnet programvare for vanlig klinisk forskning og administrasjon av forskningsprosjekter. Ofte ligger dataene lagret i filbaserte lite egnede løsninger som regneark og mindre databaser. Dette gir dårlig datasikkerhet, personvernet er ikke tilstrekkelig ivaretatt og det er vanskelig å administrere forskningsaktiviteten.
Prjcts løser disse utfordringene og er en alt-i-ett løsning.
1) Én enkelt løsning gir en oversiktlig og lettfattelig brukeropplevelse fra dataregistrering til analyse av resultatene.
2) Flere forskere kan samarbeide om samme datasett uten risiko for at feil og ulike versjoner oppstår.
3) Prjcts tilfredstiller kravene til personvern og IT-sikkerhet.
4) Behovet for kompetanse innen mange ulike programmer reduseres.
5) Prjcts reduserer kostnadene ved at antallet programmer blir lavere.
6) Prjcts støtter multisenterstudier
7) Prjcts støtter pasient rapporterte data (PROM/PREM).
8) Modul for forskningsadministrasjon gjør det mulig å monitorere den vitenskapelige aktiviteten ved institusjonen og generere brukerdefinerte rapporter.

Sikkerhet & personvern

Ledidi prjctsTM tilfredstiller EUs personvernforordning (GDPR) og nasjonale krav til lagring av personssensitive opplysninger. Bruk av Prjcts forutsetter allikevel at nødvendige godkjenninger for forskningsprosjektet foreligger. Disse kan selvfølgelig lagres i Prjcts sammen med prosjektbeskrivelser og andre dokumenter. Alt samlet på et sted.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt i dag ved å fylle sende en epost til contact@ledidi.no, ved å fylle inn skjemaet under eller ved å klikke på den røde snakkeboblen nede til høyre på denne siden.

Vennligst skriv inn din epostadresse